top of page
K O M M A N D E  T Ä V L I N G A R

20/4 Vårtävling nivå 4
Klasser: T3, T4, T8, V5, F2 och P2.
Anmälan görs i INDTA. För mer info se vår Facebook-sida eller kontakta tävlingsledare Malin 076 185 50 58.


25/5 Majtävling nivå 4
Klasser: T3, T4, T8, V5, F2 och P2. Extraklass Galopprace på passbanan!

Anmälan görs i INDTA. För mer info se vår Facebook-sida eller kontakta tävlingsledare Malin 076 185 50 58.

bottom of page