top of page

Funktionärer

Utan våra funktionärer hade tävlingarna på råsseröd varit svåra att genomföra. Vi har en trogen skara människor som ställer upp och hjälper till. och som så många andra föreningar är intresset för att vara funktionär något vi kämpar med. 
Under 2023 beslutade styrelsen tillsammans med tävlingssektionen att ett presentkort på hööks skulle lottas ut till någon av funktionärerna som var med och hjälpte till vid varje tävling. detta som ett försök att locka fler att ställa upp som funktionärer. glädjande nog såg vi ett litet lyft i intresset i höstas. vi hoppas det fortsätter öka under 2024.
är du nyfiken på vad en funktionär gör på tävlingarna hos oss? Hör av dig!

 

bottom of page