top of page

Funktionärer

Utan våra funktionärer hade tävlingarna på råsseröd varit svåra att genomföra. Vi har en trogen skara människor som ställer upp och hjälper till. och som så många andra föreningar är intresset för att vara funktionär något vi kämpar med. 
Under 2023 beslutade styrelsen tillsammans med tävlingsutskottet att lotta ut ett presentkort på hööks värde 500 kr till någon av funktionärerna som var med vid varje tävling. detta som ett försök att locka fler att bli funktionärer. glädjande nog såg vi ett litet lyft i intresset i höstas. vi hoppas det fortsätter öka under 2024. 

bottom of page